Hero image

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Drodzy Pacjenci, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administratorem Państwa danych osobowych jest Mediroot Urszula Korzeniowska, z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 16, 62-100 Wągrowiec, NIP 8431611830 zwany dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 61 306 71 01 lub pisząc na adres mailowy: mediroot.wagrowiec@gmail.com lub korespondencyjny: ul. św. Wojciecha 16, 62-100 Wągrowiec.

Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kontaktu z Państwem jako naszym Pacjentem, jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Państwa upoważnionym. Dane przetwarzamy także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych w celach statystycznych, rachunkowych czy podatkowych.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora np. lekarzom będącymi pracownikami i współpracownikami, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, a także innym podmiotom działającym w naszym imieniu tj. laboratoria techniczne, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej, informatycy świadczący usługi serwisowe na podstawie klauzuli powierzenia danych. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia danej sprawy.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres jaki przewiduje Ustawa z dnia 6 listopada 20018r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z określonymi zasadami udostępniania dokumentacji medycznej przez przepisy polskiego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

61 306 71 0161 306 71 02mediroot.wagrowiec@gmail.com/mediroot
Copyright Mediroot © 2024
ul. św. Wojciecha 16
Wągrowiec 62-100
NIP: 606-000-98-35
REGON: 221921252
RODO
Regulamin